Drupal 9 met composer en drush op ISPConfig

Submitted by tux_admin on

Bij Tuxic gebruiiken we het hosting-management platform ISPConfig. Hier een handleiding over hoe je Drupal 9 daarin kan installeren met composer en drush.

Voorbereiding op de server (in ISPConfig)

  • Zorg dat je een werkende website-directory hebt op de server. Als het goed is krijg je de standaard ISPConfig pagina te zien als er nog geen site geinstalleerd is. Kijk welke PHP-versie er geactiveerd is voor deze website. Voor Drupal 9 moet dat tenminste PHP 7.4 zijn. Als je die niet hebt en ook niet in kan stellen, neem dan contact op.
  • Maak voor deze website een database user en een database aan.
  • Maak een SSH (shell) account aan voor de website.

Via SSH

Maak een eigen ~/bin directory waar je composer in kan zetten

 mkdir ~/bin
 echo PATH="$HOME/bin:$PATH" >> ~/.bashrc

Controleer PHP versie op de server

Log in via SSH en kijk welke PHP versie je daar hebt. Dit moet dezelfde zijn als die van de website. Je ziet welke versie het is met php -v.

$ php -v 
PHP 7.4.28 (cli) (built: Feb 17 2022 16:16:01) ( NTS ) 
Copyright (c) The PHP Group 
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies 
    with Zend OPcache v7.4.28, Copyright (c), by Zend Technologies

Is het niet de juiste versie? Kijk dan of de juiste versie wel beschikbaar is. Als je PHP 7.4 wilt gebruiken, probeer dan: php7.4 -v

Maak zonodig van de juiste versie de default. Voor PHP 7.4 doe je dat als volgt:

 ln -s /usr/bin/php7.4 ~/bin/php

Hiervoor heb je dus ook de ~/bin directory van hierboven nodig!

Als je in de shell geen juiste versie beschikbaar hebt, neem dan contact op. Het kan zijn dat deze nog door Tuxic geactiveerd moet worden op de server waar jouw website op draait.

Je kan nu composer installeren, zoals beschreven op https://getcomposer.org/download/

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
mv composer.phar ~/bin/composer

Als je nu composer intikt op de commandline, zou je een correcte respons moeten krijgen. Je krijgt een overzicht van de mogelijkheden van composer.

Drupal 9 downloaden

Download nu op de shell commandline een "composer ready" Drupal van de website: De normale Drupal 9 download is al composer ready.

wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz -O drupal.tar.gz

Pak dit uit in de directory /web:

cd /web
tar xvzf ~/drupal.tar.gz --strip-components=1

Activeer composer

Voer een simpele composer opdracht uit om te kijken of het werkt. Je moet hiervoor in de root directory van de website staan:

cd /web
composer outdated 'drupal/*

De eerste keer krijg je een aantal vragen over executables. Antwoord y

Drupal 9 activeren

Het is nu tijd om Drupal te installeren. Ga naar de nieuwe website en voer de normale installatie daar uit. Er is één speciale instelling vereist: verander onder Advanced Options -> Hostname localhost naar 127.0.0.1

Installeer Drush:

cd /web
composer require drush/drush
ln -s /web/vendor/bin/drush ~/bin/drush

Je kan nu drush gebruiken. Test bijvoorbeeld met drush cr

De website is nu klaar voor gebruik!