Auto-reply (vacation messages) instellen

Een auto-reply stel je in via ISPConfig.

Je logt in met je mail account (dus niet met een management-account).