Mailserver Instellingen

Heb je een email adres bij een domein dat gehost wordt door Tuxic? Dan kan je de volgende instellingen gebruiken:

  1. servernaam: mx.tuxic.nl (zowel voor IMAP als voor SMTP)
  2. Je moet inloggen met je volledige email adres, niet alleen de username

Mail ontvangen: IMAP: port 993 - SSL

Mail verzenden kan op verschillende manieren:

  • SMTP: port 25 met StartTLS met SMTP Auth (plain text)
  • SMTP: port 587 met¬†StartTLS en SMTP Auth (plain text)
  • SMTPS: port 465 met SSL en SMTP Auth (plain text)

Webmail is beschikbaar op https://mx.tuxic.nl/

Zie je de webmail in de INBOX wel, maar je folders niet? Dan moet je in de webmail wel onder Settings -> Folders op je mailboxen "subscriben".

Thunderbird aanpassen voor de mail server:

  • Edit -> Account Settings -> Server Settings -> Server Name: mx.tuxic.nl, Port 993, Connection Security: SSL/TLS, Authentication method: OAuth2
  • Edit -> Account Settings -> Server Settings -> User Name: user@jouwdomein.nl
  • Edit -> Account Settings -> Outgoing Server (SMTP) -> Edit -> Server Name: mx.tuxic.nl, Port 25, Connection Security: STARTTLS, Authentication Method: normal password (voor sommige applicaties werkt port 25 niet, probeer dan port 587)
  • Edit -> Account Settings -> Outgoing Server (SMTP) -> Edit -> User Name: user@jouwdomein.nl

Voor domein-eigenaren/beheerders: Het admin-interface vind je tegenwoordig op https://manage.tuxic.nl/

Email op je telefoon:

Elke app heeft z'n eigen rariteiten, soms is het lastig om van een bestaand account uit te vinden hoe je de server-instellingen wijzigt. In ieder geval moet je zoeken naar zowel de IMAP (ontvangen) als SMTP (verzenden) server.

Voor K9 mail:

Voor ontvangen: onder Instellingen -> Account Instellingen -> Synchroniseren van mappen -> Inkomende server (daar de imap server veranderen in mx.tuxic.nl en de gebruikersnaam aanvullen met @domain)

Voor verzenden: onder Instellingen -> Account Instellingen -> Schrijven berichten -> Uitgaande server (daar smtp server veranderen in mx.tuxic.nl en gebruikersnaam aanvullen met @domain.